למי מגיע עובד זר ?

למי מגיע עובד זר?  חשוב לציין כי העסקת מטפל זר סיעודי ללא אישורים מתאימים לכך תחשב כעבירה על חוק העסקת עובדים זרים .

להלן התנאים לקבלת מטפל סיעודי זר:

  • תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה.
  • מגורים בקהילה,יש להתגורר בבית או בדיור מוגן.

ביטוח לאומי מחלקת סיעוד: כל אזרח במדינת ישראל רשאי לתבוע את מחלקת הסיעוד של המוסד לביטוח לאומי לאחר שהגיע לגיל הפנסיה ולבקש סיוע סיעודי בבית. לאחר מילוי והגשת הבקשה המוסד לביטוח לאומי ישלח אחות לביתו של התובע כדי לבצע בדיקה תפקודית, האחות תבדוק את שש הפעולות המוגדרות כפעולות ADL  בישראל כמו:

  • לקום ולשכב.
  • להתלבש ולהתפשט.
  • להתרחץ.
  • לאכול ולשתות.
  • לשלוט על סוגריים.
  • ניידות, מוטוריקה.

בסוף ייבדק מצבו הקוגניטיבי\שכלי של התובע, בעיות מנטליות שונות כמו אלצהיימר. בסיכום הבדיקה התובע ייצבר נקודות ועל סמך ניקוד זה יקבע האם התובע זכאי למטפל זר. תובע אשר מתגורר לבד וצבר 4 וחצי ומעלה נקודות הינו זכאי להעסיק מטפל זר. לאחר בדיקה תפקודית זו תישלח תוצאות הבדיקה עם מספר הנקודות שצבר התובע בדואר לביתו של התובע. חשוב לציין כי בדיקה זו דורשת סבלנות וסובלנות מצד התובע ומשפחתו מכוון שהבדיקה מאוד חשובה. הזכאים ייפנו למשרד הפנים כדי לקבל את ההיתר להעסקת מטפל זר לתקופה של שנתיים. 60 יום לפני פקיעת ההיתר יש לבקש הארכת ההיתר ממשרד הפנים לתקופה נוספת . אנו נעזור לכם איך להתמודד עם בדיקה זו על הצד הטוב ביותר. לינק לבקשה

ביטוח לאומי מחלקת שכ"ם :   כל אזרח במדינת ישראל מעל גיל 18 ומתחת לגיל הפנסיה אשר אינו יכול לבצע פעולות ADL רשאי לתבוע את מחלקת שכ"ם ולבקש שיקבעו לו אחוז נכות. יש למלא ולהגיש את טופס הבקשה למוסד לביטוח לאומי ולצרף מידע רפואי עדכני כמו: מכתב שחרור מבית חולים, מכתב לרופא מומחה.

משרד הפנים יחידת הסמך: יחידת הסמך היא יחידה בתוך משרד הפנים שאחראית על הנפקת ההיתרים להעסקת מטפל סיעודי זר. לאחר מילוי והגשת טופס בקשה להעסקת מטפל זר יפנה לביטוח לאומי הפקיד המטפל ויבדוק את מספר הנקודות אותן צבר התובע בבדיקה התפקודית של הביטוח הלאומי ובהתאם לכך יאשר או ידחה את הבקשה במידה והתובע לא עמד בקריטריונים. התובע יקבל את התשובה בדואר מיחידת הסמך תוך 40 יום עבודה ( בערך חודשיים), אם אושרה בקשתו של התובע יינתן ההיתר למשך שנתיים או שלוש לזכאים לשכ"ם . 60 יום לפני מועד פקיעת ההיתר יש לבקש הארכת ההיתר לתקופה נוספת. חשוב לצרף לטופסי הבקשה צילום תעודת זהות של המבקש וקבלה על תשלום אגרה בסך 285 ₪ את האגרה ניתן לשלם באמצעות האינטרנט, ללא תשלום האגרה הבקשה לא תטופל. לינק לטופס בקשה להעסקת עובד זר לינק לתשלום דרך האינטרנט  . *********************************************************************